POLITYKA COOKIES

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na

urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług

świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika,

przez właściciela sklepu firmę Smartag Aneta Matoszko zwanego dalej Administratorem

I. Definicje

1. Administrator – oznacza Smartag Aneta Matoszko ul. Leszczynowa 1, Śródlesie, 15-378

Białystok NIP 9661839276, który świadczony usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i

uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe,

zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik

korzysta ze stron internetowych Serwisu.

3. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane

ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za

pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

5. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis

internetowy,działający w domenie www.smartnfc.pl ; www.nfctags.pl

6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik

uzyskuje dostęp do Serwisu.

7. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami

prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być

Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W

szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników

wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te

pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i

dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają

nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną

wartość.

 

2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do

momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale

usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie

jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia

Użytkownika.

b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do

momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia

nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie

pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z

Urządzenia Użytkownika. 

3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do

swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie

możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach: 

a. Konfiguracji serwisu

I) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz

optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.

II) rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio

wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

III) zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu

Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,

IV) zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,

V) rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp... 

b. Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie

I) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie

musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

II) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności

weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.

III) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora. 

c. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych

I) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz

optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają

rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę

internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

II) poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację

źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu. 

d. Zapamiętania lokalizacji użytkownika

I) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności

dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.

 

e. Analiz i badań oraz audytu oglądalności

I) tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy

Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i

zawartości; 

f. Świadczenia usług reklamowych

I) dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm

trzecich; 

g. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

a. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są

pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:

I) www.vimeo.com [administator cookies: Vimeo, LLC. z siedzibą w USA]

II) www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

b. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi

analitycznych:

I) Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

II) Gemius Traffic [administrator cookies: Gemius S.A. z siedzibą w Warszawie]

III) Stat24 [administrator cookies: Redefine Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie]

IV) KissMetrics [administrator cookies: Space Pencil, Inc. z siedzibą w USA]

c. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem

narzędzia internetowej reklamy:

I) Google AdSense [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

II) Sieć reklamowa [administrator cookies: Internetowy Dom Mediowy net S.A z siedzibą w

Warszawie]

d. zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego:

I) Facebook Connect [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook

Ireland z siedzibą w Irlandii]

II) Google [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

III) LinkedIn [administrator cookies: LinkedIn Ireland Limited z siedzibą w Irlandii]

e. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów

społecznościowych:

I) twitter.com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA]

II) plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

III) Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook

Ireland z siedzibą w Irlandii]

IV) nk.pl [administrator cookies: Nasza Klasa Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu]

V) LinkedIn.com [administrator cookies: LinkedIn Ireland Limited z siedzibą w Irlandii]

g. wykorzystania funkcji w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony

internetowej Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:

I) skype.com [administrator cookies: Microsoft Corporation z siedzibą w USA]

 

IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez

Cookies

 

1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików

Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies

do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień o których mowa w zdaniu poprzednim,

Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub

za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki

sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki

internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu

Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies

dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji

w przeglądarce internetowej, której używa.

3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności

dostępne na stronie internetowej Serwisu.