Regulamin

1.      Sklep internetowy SmartNFC, zwany dalej Sklepem, należy do Smartag Aneta Matoszko ul. Leszczynowa 1, Śródlesie, 15-378 Białystok NIP: 9661839276 ,
Konto: 23116022020000000099743356

2.      Sklep prowadzi sprzedaż towarów poprzez sieć Internet i dostępny jest na stronie www.smarnfc.pl Zamówienia na produkty, z asortymentu sklepu, przyjmowane są 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu za pośrednictwem strony internetowej lub w systemie email na formularzu zamówienia. Zamówienia złożone w dni robocze do godz.15.00 są realizowane w danym dniu, natomiast złożone po godz.15.00, w soboty, niedziele i święta realizowane są w następny dzień roboczy, po uprzednim ich potwierdzeniu poprzez elektroniczny system email działający za pośrednictwem strony www. W przypadku produktu sprowadzanego na indywidualne zamówienie (towar nietypowy, mało popularny, z własnym logo), realizacja zamówienia nastąpi po wpłacie 20% zaliczki.

3.      Wszystkie oferowane przez sklep produkty są fabrycznie nowe, legalnie wprowadzone na rynek polski, a sprzedaż ich potwierdzana jest paragonem fiskalnym lub na życzenie klienta fakturą VAT.

4.      Ceny oferowanych w sklepie towarów, podane w złotych polskich, są cenami brutto (zawierają podatek VAT) jeżeli przy produktach jest specjalna informacja w opisie wtedy wyraźnie zaznaczamy ceny NETTO i doliczamy podatek VAT przy finalizacji. Ceny towarów nie uwzględniają kosztów przesyłki. Sklep zastrzega sobie możliwość zmiany ceny w szczególności wskutek zmian kursów walut lub zmian cen producenta, o czym Zamawiający zostanie niezwłocznie poinformowany przed realizacją zamówienia. W przypadku braku akceptacji aktualnej ceny przez Klienta, ciąży na nim obowiązek odwołania zamówienia emailem w ciągu dwóch dni roboczych od chwili otrzymania potwierdzenia przyjęcia do realizacji. Brak odwołania oznacza akceptację wskazanej ceny.

5.      W szczególnych przypadkach sklep może zrezygnować z realizacji zamówienia (brak kontaktu z kupującym, błędnie lub częściowo wypełniony formularz zamówienia, brak zamówionego towaru, brak potwierdzenia).

6.      Sklep dostarcza zamówiony towar za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Kuriera.

7.      Klient odbierając towar od pracownika poczty lub kuriera zobowiązany jest do sprawdzenia zawartości paczki. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z obsługą sklepu. Przyjęcie paczki oznacza potwierdzenie odebrania towaru w stanie nienaruszonym, zgodnym asortymentowo i ilościowo z wystawionym dokumentem sprzedaży.

8.      Wszystkie oferowane w sklepie towary posiadają stosowne atesty i są objęte gwarancją producenta. Towary wadliwe lub uszkodzone fabrycznie są wymieniane na nowe, pod warunkiem zgłoszenia reklamacji w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki. Reklamację należy zgłosić pisemnie na adres sklepu lub drogą e-maila. Koszty wymiany towaru i koszty przesyłki reklamacyjnej pokrywa sklep, jednakże w przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika, wszelkie koszty pokrywa Klient. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w okresie 10 dni od dostarczenia zamówionego towaru, Klient ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone, oraz nie będą nosiły jakichkolwiek śladów używania. Towar wraz z paragonem, oświadczeniem o rezygnacji z zakupu, opakowany w sposób uniemożliwiający jakiekolwiek jego uszkodzenie, należy odesłać na koszt własny, na adres sklepu. W przeciwnym przypadku zwrot pieniędzy nie będzie możliwy. Zwrot pieniędzy za odesłany towar (nie zwracamy kosztów przesyłek) nastąpi w ciągu 14 dni przelewem bankowym na podany rachunek lub przekazem pocztowym na wskazany adres. Przesyłki odesłane przez Klienta „za pobraniem” nie będą przyjmowane. Towar, którego zwrot/reklamacja nie zostanie uznana, będzie odesłany na koszt Klienta.

9.      Sklep dokłada wszelkich starań aby opisy i ilustracje były zgodne z rzeczywistością, jednakże ilustracje prezentowanych towarów, w wyniku stosowanych technik prezentacyjnych, mogą różnić się od jego wyglądu naturalnego. Opisy towarów mogą nieznacznie odbiegać od ich stanu naturalnego w wyniku postępu technologicznego, zmian technik i technologii produkcji oraz zmian materiałów dokonanych przez producentów. Ww. różnice między ilustracjami i/lub opisami oferowanych towarów a naturalnym ich wyglądem, nie stanowią i w żadnym razie nie mogą być poczytywane za wady fizyczne towaru albo za niezgodności towaru z umową.

10.  Zgodnie z przepisami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, złożenie zamówienia, jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie informacji osobowych w celach handlowych związanych z realizacją złożonych zamówień.

11.  Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu www.smartnfc.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a celem tych informacji jest zaproszenie Klientów do złożenia oferty kupna określonego towaru.

12.  Prawa do wszystkich treści zawartych na stronie sklepu www.smartnfc.pl są jego własnością i są chronione prawem. Wykorzystywanie ich fragmentów lub całości oraz ich przetwarzanie bez zgody jest niedozwolone.

13. W przypadku kiedy wystawiony towar nie ma pokrycia z rzeczywistym stanem i ceną w magazynie, (np. został wyprzedany) oraz kiedy wystąpi błąd systemu lub bazy danych poinformujemy zamwiającego mailowo o dokładnej cenie i stanie magazynowym. W takim przypadku anulujemy zamówienie i zwrócimy pieniądze.

14.  Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. W sprawach nieuregulowanych jego treścią zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.